Scoala Gimnaziala Maneciu Pamanteni
Centenarul Marii Uniri
Viziunea Scolii Gimnaziale Maneciu Pamanteni
Misiunea Scolii Gimnaziale Maneciu Pamanteni
Motto Scoala Gimnaziala Maneciu Pamanteni
Arhivă documente

1.       CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017

Anexa la O.M.E.N.C.S. nr. 5071/31.08.2016


2.       METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/31.08.2010


3.       ABATERI DISCIPLINARE COMISE DE ELEVI ȘI SANCTIONAREA LOR

Școala Gimnazială Măneciu


4.       Buget venituri și cheltuieli 2016

Școala Gimnazială Măneciu


5.       CODUL DE CONDUITĂ AL DIRECTORULUI, PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC, ELEVI, PĂRINȚI

Școala Gimnazială Măneciu


6.       CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVULUI

Școala Gimnazială Măneciu


7.       PLAN DE INTEGRITATE

Școala Gimnazială Măneciu


8.       PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTĂ

Școala Gimnazială Măneciu


9.       PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ÎNTOCMIREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Școala Gimnazială Măneciu


10.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Școala Gimnazială Măneciu


11.   PROCEDURA DE EVALUARE A ELEVILOR

Școala Gimnazială Măneciu


12.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ACORDAREA CALIFICATIVELOR ANUALE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR

Școala Gimnazială Măneciu


13.   PROCEDURA DE SISTEM - GESTIONAREA PETIȚIILOR

Școala Gimnazială Măneciu


14.   PROCEDURA DE URMĂRIRE ȘI ÎNREGISTRARE A BUNURILOR ȘI SUMELOR PRIMITE DIN SPONSORIZĂRI

Școala Gimnazială Măneciu


15.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - VENITURI

Școala Gimnazială Măneciu


16.   Informații cu privire la înscrierea copiilor în învățământul primar 2017-2018

Școala Gimnazială Măneciu


17.   PREMII LA CONCURSUL -A SOSIT PRIMĂVARA PE MELEAGURILE NOASTRE- MAI 2017

Arte plastic


18.   REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSUL DE ESEURI -A SOSIT PRIMĂVARA PE MELEAGURILE NOASTRE- CLASA a V-a


19.   Anunț post fochist

Școala Gimnazială Măneciu


20.   HOTARÂRE ÎNTRERUPERE CURSURI

Inspectoratul Școlar Județean Prahova

 

21.       ORDIN 4787 privind Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor II, IV, VI în anul școlar 2017-2018

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

30.08.2017


22.       CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

Anexa la OMEN nr. 4793/31.08.2017


23.       ORDIN 4794 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

31.08.2017


24.       ORDIN 4795 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

31.08.2017


25.       ORDIN 4814 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

31.08.2017


26.       Proiect de dezvoltare instituțională 2017-2021

Școala Gimnazială Măneciu


27.       PLANUL MANAGERIAL 2017-2018

Școala Gimnazială Măneciu


28.       PLANUL OPERAȚIONAL 2017-2018

Școala Gimnazială Măneciu


29.       Ordinul nr. 4794/2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

Ministerul Educaţiei Naţionale

14 septembrie 2017


30.   Ordinul nr. 4793/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

Ministerul Educaţiei Naţionale

15 septembrie 2017


31.   MISIUNEA ȘCOLII 2017-2018

Școala Gimnazială Măneciu


32.   VIZIUNEA ȘCOLII 2017-2018

Școala Gimnazială Măneciu


33.   COMISIA CEAC 2017-2018

Școala Gimnazială Măneciu


34.   PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI 2017-2018

Școala Gimnazială Măneciu


35.   ORGANIGRAMA 2017-2018

Școala Gimnazială Măneciu


36.   REGULAMENT INTERN 2017-2018

Școala Gimnazială Măneciu


37.   RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII 2016-2017

Școala Gimnazială Măneciu


38.   Procedură privind reglementarea accesului în unitatea de învățământ

Școala Gimnazială Măneciu

31.10.2017


39.   ORDIN 5485 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

13.11.2017


40.   ORDIN 5485 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

13.11.2017


41.   Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și functionare a unităților de învățământ preuniversitar la Ordinul nr. 5079/2016

Ministerul Educaţiei Naţionale

08.01.2018


42.   CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar 2018-2019

Anexă nr. 19 la Metodologie

Ministerul Educaţiei Naţionale

16.01.2018


43.   Ordinul nr. 3017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2018-2019

Ministerul Educaţiei Naţionale

08.01.2018


44.   ORDIN 3109 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2017-2018

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

29.01.2018


45.   ORDIN 3220 privind structura anului școlar 2018-2019

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

19.02.2018


46.   ORDIN 3242 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar 2018-2019

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

23.02.2018


47.   Transparența veniturilor salariale - martie 2018

Școala Gimnazială Măneciu

01.03.2018


48.   Procedura specifică de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare, etapa a II-a, anul școlar 2018-2019

Inspectoratul Școlar Județean Prahova

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

11.04.2018


49.   Rezultate finale la examenul de Evaluare Naţională 2018 (XLSX)

Județul Prahova

26.06.2018


50.   Rezultate finale la examenul de Evaluare Naţională 2018 (PDF)

Județul Prahova

26.06.2018 -------------------------   Minister   -------------------------1.       METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011

Anexa nr. 2 la  ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010


2.       ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

31.08.2016


3.       CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017

Anexa la O.M.E.N.C.S. nr. 5071/31.08.2016

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

31.08.2016


4.       ORDINUL 5077 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat 2017-2018

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

16.09.2016


5.       ORDIN 5079 din privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

31 august 2016


6.       Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2016 – 2017

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

13.10.2016


7.       METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

14.11.2016


8.       CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar 2017-2018

Anexă nr. 19 la Metodologie

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

14.11.2016


9.       ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar 2017-2018

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

22.12.2016


10.   Ordinul nr. 3150/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional 2016-2017

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

31.01.2017


11.   PROCEDURĂ privind organizarea și desfăsurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2016-2017

Ministerul Educaţiei Naţionale

08.02.2017


12.   ORDIN prinvind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar 2017-2018

Ministerul Educaţiei Naţionale

14.02.2017


13.   Calendarul încrierii în învățământul primar 2017-2018

Anexă nr. 1 ordinul MEN nr. 3247/14.02.2017

Ministerul Educaţiei Naţionale

14.02.2017


14.   Metodologie de încriere a copiilor în învățământul primar 2017-2018

Anexă nr. 2 ordinul MEN nr. 3247/14.02.2017

Ministerul Educaţiei Naţionale

14.02.2017